Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego eko-stopa.pl
z dnia 23.01.2018

Sklep internetowy Eko-stopa.pl działający pod adresem http://skarpetkidlapar.pl należy do Anety Tokarek, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą EKO-STOPA ANETA TOKAREK z siedzibą w Łodzi, ul. Mieszka I 28, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej  się numerem NIP 827-22-75-436.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@eko-stopa.pl oraz numerem pod telefonu +48726791870.

§1

Definicje

Do celów niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu Cywilnego),
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Sprzedawca – Aneta Tokarek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EKO-STOPA ANETA TOKAREK z siedzibą w Łodzi, ul. Mieszka I 28, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 827-22-75-436,
Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://skarpetkidlapar.pl/ oraz jej podstronach,
Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://skarpetkidlapar.pl/, regulamin dostępny pod adresem http://skarpetkidlapar.pl/regulamin/

§2

Postanowienia wstępne 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy
i Kupującego.

4. Aby móc korzystać ze Sklepu, w tym w szczególności- aby móc dokonać zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające do tego są: dostęp do internetu, standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Kupujący nie może dokonać anonimowo ani przy użyciu pseudonimu zakupu w Sklepie.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Składanie zamówienia 

1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” lub „Kup teraz” w zależności od tego na której podstronie Kupujący się znajduje,

b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” lub z koszyka w górnym pasku menu kliknąć w przycisk „Do kasy”,

c) będąc w „Koszyku” Kupujący może wybrać sposób dostawy,

d) wypełnić formularz podając swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia(imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy…),

e) wybrać sposób płatności i ew. zmienić sposób dostawy,

f) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować, gdyż akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

k) kliknąć w przycisk – „Kupuję i płacę”.

2. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, to po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu przelewy24.pl celem dokonania płatności za złożone zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności inną niż płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony natychmiast na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§4

Formy dostawy i metody płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:

a) dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – Kurier 48 – koszt 11 zł, czas dostawy to 48 godzin od chwili realizacji zamówienia; w 99% paczka dostarczana jest na drugi dzień od dnia nadania,

b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – koszt 15 zł, orientacyjny czas dostawy 24 godziny od chwili realizacji zamówienia,

c) odbiór osobisty w Łodzi (po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą)

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że wartość zamówienia przekracza kwotę 69 zł -w takiej sytuacji, koszt dostawy ponosi Sprzedawca (wówczas wysyłka paczki następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej),

3. Odbiór osobisty pod adresem prowadzenia działalności gosp., nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami za strony Kupującego,

4. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – serwis internetowy, który jest prowadzony przez grupy: DialCom24 Sp. z o.o. oraz PayPro SA  z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań. Dane  grup to odpowiedno DialCom24 Sp. z. o. o.: NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł oraz PayPro SA: NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Adres strony internetowej: https://www.przelewy24.pl/ , e-mail: serwis@przelewy24.pl, 

c) Płatność przy odbiorze osobistym pod adresem: ul. Mieszka I 28, Łódź.

c)  płatność ”za pobraniem”. Dodatkowy koszt wynosi 5 zł.

§5

Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie ze schematem opisanym w §3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia,

2. Jeśli Kupujący wybrał jako metodę płatności przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, to zobowiązany jest zapłacić za zamówienia w ciągu 7 dni od chwili zawarcia umowy,

3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

5. Jeśli zamówienia obejmuje więcej niż jeden produkt, to czasem realizacji zamówienia jest w tym przypadku najdłuższy czas wskazany w opisie produktu, który wchodzi w skład zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.

7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

§7

Odstąpienie od umowy 

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji – o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą zwykłą lub elektroniczną.

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zostanie mu przesłany przez nas po wcześniejszym kontakcie w tej sprawie.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy (lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru ) niezwłocznie, jednak nie później 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie póżniej niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Konsument użył przy pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków- Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, wówczas Kupujący może: żądać wymiany produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, po wcześniejszej informacji, że chciałby taki otrzymać ( formularz zostanie wysłany pocztą elektroniczną).

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art.556-576)

§9

Gwarancja

1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta.

2. Jeśli dany produkt objęty jest gwarancją producenta, Sprzedawca informuje o tym w opisie produktu.

§10

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca może także przetwarzać dane osobowe Kupującego w innym celu niż realizacja zamówienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Kupującego.

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

10. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§11

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń.

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy przez Kupującego.

4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 

 

Zaprojektowane i stworzone w Łodzi

Wszelkie prawa zastrzeżone

© 2016 by theOther.pl